Kontakti

Mūsu adrese:

COMPACT.LV salons
Ķengaraga iela 2A, Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1063

d.d. 10:00 - 19:00
s. 11:00 - 17:00
sv. sarunājot tikšanās laiku pa tel. 26546645

e-pasts: info@compact.lv

Skat., kartē!

FB | Tw | IG

Jauns: Pierakstieties mūsu jaunumiem un saņemiet 10% atlaidi pirmajam pirkumam!

1. Kur apskatīt?

Pašreiz T/C Ditton, Ķengaraga iela 2A, Rīga, LV-1063 var apskatīt:

Ekspozīcija pastāvīgi mainās!

CLEI modeļi:
Nuovoliola'10 (ar līdzīgu mehānismu sistēmas Atoll, Ito, Swing, Tango), 
Altea Sofa (ar līdzīgu mehānismu sistēmas Penelope, Circe),
Lollisoft (divstāvu) (ar līdzīgu mehānismu sistēmas Poppi)
Cabrio IN,
Kali Board ar līdzīgu mehānismu sistēmas Kali Duo Board),
Telemaco (ar līdzīgu mehānismu sistēmas Ulisse, BIG un Adam)

OZZIO ITALIA transformējamie galdi: Box | Sydney | Mini | Globe

Sekreteri: MÜLLER MÖBELWERKSTÄTTEN Flatmate un Urban Favorites: Smaider

Sellex La Literal divstāvu gultas

Bitman, Latvija glads transformers

Flexible*Love izvelkamie krēsli 8 un 12 pers. FLE-8 un FLE-12

Teckell futbola galds ir izstādīts Baltic Beach Hotel, Jūrmala

2. Kā pasūtīt?

Pasūtīt transformējamas mēbeles, Jūs varat atnākot pie mums uz biroju vai sazinoties pa e-pastu info@compact.lv.
Lielu daļu mēbeļu (izņemot clei, sellex, teckell), jūs varat pasūtīt tiešsaistē apmaksājot pasūtījumu ar kerdītkarti, paypal vai bankas pārskaitījumu.

1.  Pasūtīt transformējamās mēbeles, Jūs variet atnākot uz mūsu biroju vai sarunājot tikšanos ar mūsu konsultantiem pa tālruni: +37167817746 un e-pastu: info@compact.lv (rakstiet e-pastu un mēs Jums nosūtīsim specifikācijas ar cenām).

2.  Izvēlieties/konsultējieties par mēbeļu sistēmu (ām), krāsām un materiāliem un noslēdziet līgumu par mēbeļu piegādi un uzstādīšanu.

Standarta pasūtījuma līguma noteikumi:

* * *

1. Izpildītājs apņemas izpildīt pasūtījumu saskaņā ar šī līguma nosacījumiem. Pasūtījuma izpildes termiņš ir ____________ darba dienas no brīža, kad veikta priekšapmaksa.

1.1. Izpildītājam ir tiesības pagarināt pasūtījuma izpildes termiņu neparedzētu tehnisku iemeslu līdz 30 (trīsdesmit darba dienām), par to telefoniski vai mutiski brīdinot pasūtītāju divas darba dienas iepriekš. Pēc šī termiņa pasūtītājs var pieprasīt un izpildītājām jāatgriež avansā samaksātais maksājums uz pasūtītāja norādīto bankas kontu.

1.2. Ja Izpildītājs nav izpildījis pasūtījumu saskaņā ar šī līguma noteikumiem, izpildītājs apņemas atgriezt pasūtītāja iemaksāto summu pilnā apmērā, pasūtītāja norādītā bankas kontā 10 (desmit) darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas brīža.

2. Pasūtījuma apmaksa un izpildes kārtība.

2.1. Pasūtītājs veic priekšapmaksu  _____________  saskaņā ar izpildītāja izsniegto rēķinu.

2.2. Pasūtītājam, atsakoties no pasūtījuma, tiek ieturēts 10% no līguma summas, ja ražošana vēl nav uzsākta, vai 50% no līguma summas, ja ražošana, jau tikusi uzsākta.

Pirms preces izsniegšanas Izpildītājs līgumā noteiktā termiņā informē Pasūtītāju par laiku, kad tiks saņemta prece. 

2.4. Sagatavotais pasūtījums kļūst par Pasūtītāja īpašumu pēc pilnas pasūtījuma summas apmaksas.

3. Pasūtījuma piegāde, saņemšanas kārtība un uzstādīšana.

3.1. Pēc pasūtījuma pilnas apmaksas abpusēji vienojoties, Izpildītājs apņemas piegādāt pasūtījumu uz Pasūtītāja norādīto adresi pēc firmas SIA European Developers transporta piegādes cenrāža. Transporta izdevumus pasūtītājs apmaksā, veicot norēķinu par pasūtījumu.

3.2. Saņemt preci bez maksas var birojā salonā / noliktavā Rīgā, darba dienās no 10:00 - 19:00 un sestdienās no 11:00 - 17:00.

3.3. Pēc tam, kad prece ir piegādāta Pasūtītāja norādītajā piegādes vietā, uzstādīta un Pasūtītājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim ir dota iespēja to pārbaudīt, Pasūtītājs vai tā pilnvarotās personas paraksta Izpildītāja iesniegto preču pavadzīmi – rēķinu vai preču pieņemšanas – nodošanas aktu. Ja Izpildītājam izsniedzot preci Pasūtītājam tā norādītajā piegādes vietā un laikā nav iespējams noskaidrot Pasūtītā vai tā pilnvarotās personas personību, šī līguma izpratnē persona, kura parakstījusi preču pavadzīmi – rēķinu vai pieņemšanas – nodošanas aktu, tiek uzskatīta par Pasūtītāja pilnvarotu parakstīt augstākminētos dokumentus. Preces izsniegšana piegādes vietā ietver preces atvešanu, ienešanu, izpakošanu un izstādīšanu. Gadījumā, ja pēc preces uzstādīšanas un pārbaudes Pasūtītājs vai tā pilnvarotā persona konstatē, ka prece neatbilst Pasūtījumā norādītajai krāsai, formai, materiālam, audumam, iztrūkst kādas preces uzstādīšanai un drošai lietošanai nepieciešamas detaļas, vai tai ir kādi funkcionāli traucējumi, kas pilnībā vai daļēji apgrūtina vai liedz lietot preci paredzētajam mērķim, Pasūtītājs vai tā pilnvarotā persona ir tiesīga neparakstīt preču pavadzīmi – rēķinu vai preces pieņemšanas – nodošanas aktu. Šādā gadījumā Izpildītājam uz sava rēķina ir jānodrošina preces labošana vai aizstāšana ar jaunu, trūkstošo sastāvdaļu vai detaļu piegāde piegādes vietā, kā arī uzstādīšanas vai labošanas darbu veikšana, Pasūtītājam neapmaksājot atkārtotu preces vai jebkuras tās daļas pievešanu piegādes vietā, uzstādīšanas vai labošanas darbu veikšanu.”

3.4. Neizmantojot Izpildītāja transporta pakalpojumus, Pasūtītājs apņemas ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc pasūtījuma summas apmaksas un izpildes termiņa izņemt gatavo pasūtījumu no Izpildītāja noliktavas. Pēc piecām dienām par pasūtījuma uzglabāšanu pasūtītājs apmaksā Izpildītājam 2.00 (divi eiro) EUR par katru glabāšanas dienu. Norēķins par uzglabāšanu jāveic pirms pasūtījuma izsniegšanas Pasūtītājam.

3.5. Pēc Pasūtītāja izvēles gatavo pasūtījumu uzstādīs Izpildītājs, par uzstādīšanas darbu veikšanu saņemot rēķinā norādīto atlīdzību. Šajā gadījumā Pasūtītāja pienākums ir veikt pasūtījuma uzstādīšanai paredzētās vietas sagatavošanu atbilstoši mēbeļu sistēmai pievienotai ražotāja instrukcijai.

3.5.1. Pie sienas stiprināmās transformējamās sistēmas. Visas CLEI s.r.l., Sellex, Tumidei, Bedaway, Ergobed un Transformējamas mēbeles ražojuma transformējamās sistēmas ir pārbaudītas uz mehānisko izturību un drošību. Transformējamās sistēmas bez dīvāna ir jāstiprina pie sienas atbilstoši instrukcijai. Nolietojuma rezultātā iesakām lietotājam pārbaudīt sienas stiprinājumus.

3.5.2. Izpildītājs atsakās no jebkādas atbildības, ja pie sienas stiprināmās sistēmas tiek uzstādītas uz nelīdzenas, vai mīkstas grīdas un/vai pie nelīdzenas/nenoturīgas sienas, vai arī ja sistēmu nav iespējams piestiprināt perfektā horizontālā stāvoklī. Stiprinot sistēmu pie ķieģeļu, betona, gāzbetona, vai kompozītmateriālu sienas obligāti jāizmanto ražotāja piedāvātie stiprinājumi. Stiprinot sistēmu pie ģipškartona (reģipša), sistēma obligāti jānostiprina pie sienas turošajām metāla konstrukcijām ar 6mm diametra un 50 mm garām ģipškartonam domātām speciālām skrūvēm.. Šajā gadījumā nedrīkst lietot ražotāja stiprinājumus, kas domāti ķieģeļu, mūra sienām.

4. Garantijas saistības.

4.1. Garantijas saistības ir spēkā sekojošos gadījumos.

4.1.1. Defekts radies ražotāja vainas dēļ ražošanas procesā, izmantoto izejmateriālu un ierīču defektu rezultātā;

4.1.2. Ievērotas ražotāja uzstādīšanas un lietošanas instrukcijas, visā mēbeles lietošanas laikā, piegādātā produkcija nav mehāniski salauzta vai tīšuprāt bojāta. 

4.2. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieteikuma apņemas piecu darba dienu laikā noteikt defekta novēršanas iespējas, kā arī 15 (piecpadsmit) dienu laikā no defekta noteikšanas brīža to novērst. Ja lai novērstu defektu ir nepieciešams nomainīt kādu no sistēmas detaļām, Izpildītājs to apņemas piegādāt ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) darba dienas no defekta noteikšanas brīža.

4.2.1. Nomainot detaļu Izpildītājs nevar garantēt, ka koka finierējuma/lamināta un krāsas tonis 100% sakritīs ar oriģinālu (krāsa lietošanas procesā var balēt, bet koka un lamināta partijām struktūra var nedaudz atšķirties)

4.3. Ražotāja garantijas saistības ir spēka uz visiem mehānismiem 2 (divus) gadus no šī līguma parakstīšanas brīža. 

5. Pārējie noteikumi.

5.1 Visus radušos strīdus puses mēģina atrisināt sarunu ceļā. Neatrisinātās domstarpības puses izšķir LR tiesā pēc Izpildītāja atrašanās vietas.

5.2. Visas izmaiņas šajā Līgumā puses izdara tikai rakstveidā. Neviena no pusēm nedrīkst nodot savas tiesības un pienākumus trešajai personai bez otra līgumslēdzējas puses rakstiskas piekrišanas.

5.3. ­­­Līgums tiek sastādīt divos eksemplāros, stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un darbojas līdz pušu saistību pilnīgai izpildei

6. Pušu paraksti: 

* * *Pirms uzsākt ražošanu mēs Jums vēlreiz nosūtīsim rūpnīcas rasējumu ar krāsām un apdari galīgai apstiprināšanai!

Rūpnīcas apstiprinājuma, piemērs:

3. Veiciet priekšapmaksu ar pārskaitījumu (pasūtījuma izpildes laiks ir aptuveni 2 mēneši). Gala norēķins jāveic pirms uzstādīšanas, vēlākais uzstādīšanas/piegādes brīdī.

3. Cik maksā?

Cenas daudziem ražotājiem nav publiski pieejamas, lūdzu dodiet ziņu par jums interesējošo mēbeļu sistēmu un mēs jūs informēsim par tā cenu (cenas atšķiras pēc izmantotajiem materiāliem un komplektācijas), tapēc iesakam kontaktēties ar mūsu konsultantiem pa tālruni:.+37167817746, epasts: info@compact.lv

Informatīvi: cenas Clei vienkāršākajām sienas gultām

1-guļamās sistēmas (Poppi 90) no EUR 1305, bez matrača (matracis smart springs no EUR 271)
1.5-guļamās sistēmas (Poppi 120) no EUR 1521, bez matrača (matracis no EUR 367)
2-guļamās sistēmas (Ulisse) no EUR 2283, bez matrača (matracis no EUR 508)

Piegādes un uzstādīšanas izmaksas skat. 5. punktu

Dizains:

Clei transformējamām mēbelēm mēs piedāvājam izstrādāt dizaina 3 variantus par fiksētu maksu EUR 50.00 (vienas sienas garumā, 2 sienas 100 EUR u.t.t.), pasūtījuma noformēšanas gadījumā dizaina/piedāvājuma izstrāde tiks atņemta no kopējās pasūtījuma summas. 

Cenas garantija, ja Jūs atrodiet labāku piedāvājumu, rakstiet mums un mēs piedāvāsim līdzīgu cenu ar piegādi Latvijā!

4. Cik ilgi esat tirgū?

COMPACT.LV darbojas no 2006. gada un specializējas innovatīvu produktu ieviešanā tirgū. Mēs pārstāvam Itāļu uzņēmumu Clei s.r.l. , kas no 1962 gada piedāvā innovatīvus risinājumus telpas ekonomijai. Clei mēbeles izceļas ar izcilu Itāļu dizainu, patentētiem mehānismiem un kvalitatīvu izpildījumu, kas iederēsies ne tikai kompaktās telpās, bet arī jebkurā citā interjerā!

Mūsu pārstāvētie primārie zīmoli/rūpnīcas racionālai telpas izmantošanai un komfortam:

* Clei (Itālija) pilnībā transformējams iekārtojums visām iespējamām funkcijām,

* Ozzio (Itālija) izvelkami un transformējami galdi

* Easy Line (Itālija) izvelkami un transformējami galdi

* Sellex (Spānija) gultas, soli, bibliotēkas,

* Flexible*Love (Taivāna) izvelkami krēsli,

* Smaider (Vācija) sekretāri,

* Muellermoebel (Vācija) vācu dizaina mēbeles telpas ekonomijai,

* Bedaway (Zviedrija/Latvija) pie griestiem paceļamas gultas,  

* Latvijā ražotas transformējamas mēbeles bērniem (Latvija) ,

* Teckell (Itālija) ekskluzīvi futbola/kafijas galdi.

Bez transformējamām mēbelēm, papildus varam piegādāt Itāļu mēbeles citās kategorijās:

Virtuves no
http://www.gruppoeuromobil.com/ita/euromobil/index.php | http://www.minacciolo.it/

Moderna stila interjers no
http://jesse.it/en/categories/ | http://www.gruppoeuromobil.com/ita/zalf/index.php#

Klasiska stila interjers no
http://www.casanobile.it/

Interjera aksesuāri/papildinājumi no

http://www.flaiweb.it/ | http://www.robertirattan.com/it/index.php (outdoor mēbeles) | http://www.parentesiquadra.eu/catalogo.php (tepiķi, virtuves aksesuāri, pagalvji, palagi, spilveni)

Itāļu dīvānus no
http://www.gruppoeuromobil.com/ita/desiree/index.php | http://www.goldconfort.com | http://www.felis.it (gultas, dīvāni, puffi)

5. Uzstādīšana un transports?

Piegādes un transporta iespējas:

1. Saņemot preci birojā/noliktavā: T/C Ditton, Ķengaraga iela 2A, Rīga, LV-1063, Latvija

- bez maksas!
 

 

 

2. Standarta piegāde 

- Līdz 51 kg Rīga EUR 15.00 ar PVN, smagākām kravām EUR 25 ar PVN
- Citur Latvijā līdz 51 kg 25 EUR, smagākām kravām EUR 45 ar PVN
- ES, Šveice un Norvēģija 8% no pasūtījuma vērtības (minimums 25 EUR, bet ne vairāk kā 298 EUR ar PVN)
- Lielbritānija, Īrija, Kipra, Malta, NVS valstis, Ukraina un Gruzija 15% no pasūtījuma summas


 

3. Komforta piegāde (pieejama Latvija, Lietuva, Igaunija). 
Tiek saskaņots piegādes laiks ar klientu, piegādāts/uznests lietošanas vietā, savākti iepakošanas materiāli pārstrādei. Iesakām visām mēbelēm, kas smagākas par 51 kg un tiek piegādātas neizjauktā veidā.
- Latvija + EUR 39.00 ar PVN
- Igaunija, Lietuva + EUR 89.00 ar PVN


4. Pilna piegāde un uzstādīšana (pieejama Latvija, Lietuva, Igaunija, citas valstis pēc pieprasījuma). 
Tiek saskaņots piegādes un uzstādīšanas laiks ar klientu, uzstādīts lietošanas vietā un pārbaudīts lietošanai, savākti iepakošanas materiāli pārstrādei.
Iesakām visām moduļu mēbelēm, īpaši: Clei, Bitman, Sellex un Bedaway
- Latvija EUR 139.00 + 2% ar PVN no pasūtījuma summas
- Igaunija, Lietuva EUR 189.00 + 2% ar PVN no pasūtījuma summas

Preču saņemšana:

Lūdzu ņemt vērā, ka parakstot pavadzīmi Jūs aplieciniet, kas esat saņēmuši preci nebojātā veidā lūdzu uzmanīgi pārbaudiet iepakojumu, vai nav redzami bojājumi un informējiet par tiem mūs un pārvadātāju (vislabāk nofotografējot bojājumu un izdarot atzīmi uz pavadzīmes).
 

Uzstādīšana

Uzstādīšanai iesakām izmantot mūsu speciālistus, lai gan uzstādīt var arī pats (vairumā gadījumu, uzstādot sienas gultu, nepieciešama papildus cilvēka palīdzība).

Transformējamās sistēmas vēlams piestiprināt pie līdzenas nesošās mūra sienas un uz cietas grīdas, izmantojot ražotāja stiprinājumus.

Lūdzam mūs informēt iepriekš par Jūsu sienas veidu, lai piemeklētu pareizos stiprinājumus (standartā pievienoti stiprinājumi ķieģeļu/mūra sienām). Riģipša sienām jāizmanto 6 mm diametra un 5 cm garas riģipša skrūves, kas jāskrūvē pie sienas nesošajiem profiliem vai izvēlēties mēbeļu sistēmas, kas nav jāstiprina pie sienas, piem. visas sistēmas ar dīvāniem (izņemot Clei Ulisse un Adam).

T/C Ditton, 2. stāvs, Ķengaraga iela 2A, Rīga, LV-1063, Latvija

6. Cik ilgi jāgaida pasūtījuma izpilde?

Vidēji 2 mēneši no priekšapmaksas brīža, maksimums 90 dienas.

7. Kāda ir garantija?

Visiem mehānismiem tiek dota divu (2) gadu ražotāja garantija. Sistēmas ir pārbaudītas uz drošību un izturību un atbilst visiem ES standartiem. Mehānismi ir aizsargāti ar starptautisku patentu, kas ir uzņēmuma Clei s.r.l., Itālija īpašums.

8. Apmaksas veidi un līzinga iespējas?

1. Izvēloties 100% priekšapmaksu pārskaitījumam ar rēķinu 5% atlaide 

2. Maksājumiem tiešsaistē pieejamas visas kredītkartes un PayPal

3. Mūsu līzinga partneri:

3.1. InBank līzings  līdz 6'000 EUR

3.2 InCredit Group līdz 5'000 EUR 

Transformējamas Mēbeles līzingā InCredit Group

Instrukcija (pdf) kā noformēt līzingu compact.lv mēbelēm ar incredit.lv